TR
TR EN
Ara
KAPAT
TEKNOLOJİLER
Gıda, ilaç ve kozmetikte kullanılmak üzere; su, alkol veya çözücü solventler kullanılarak bitkilerin belirli kısımların ya da tamamının ekstraksiyon yöntemi ile elde edilmesine bitkisel ekstrakt denir. Standardize, ratio şeklinde, toz ya da sıvı formunda üretilebilir.
Lipozom / Enkapsülasyon
Lipozomlar, hem hidrofobik hem de hidrofilik bileşiklerin kapsüle edilmesi amacıyla farmasötik, kimya, gıda endüstrisi gibi birçok sektörde kullanılan; polar lipitlerden oluşan iki tabakalı küresel lipit kesecikleridir. Polar lipitlerin, su gibi polar bir ortamda dispers edilmeleri sonucunda oluşur. Lipozomlarla kapsüllenen ajanların, içinde bulundukları sistemle etkileşimlerinin kesilmesi sayesinde, dış ortam etkisi ile gerçekleşebilecek bozunma reaksiyonlarını engellediği ve yine aktif ajanların ortama kontrollü salınımının gerçekleştirilebildiği ve bu sayede kapsüllenen antimikrobiyal, antioksidan, vitaminler gibi bileşiklerin pastörizasyon, kurutma, pişirme, kızartma gibi işlemlere daha dayanıklı oldukları gözlemlenmiştir.
Liyofilizasyon / Freeze Drying
Liyofilizasyon; ürünlerin dondurularak kurutma işlemidir. Genel olarak ürünlerin, temel özelliklerini kaybetmeden, dehidrasyonu için kullanılmaktadır. Ürünün tamamıyla dondurulması ve vakum atmosferi altında, oluşan buz kristallerinin süblimleştirilmesi işlemidir. Düşük sıcaklıklarda gerçekleşen bir uygulama olduğu için, ürünün moleküler ve fiziksel yapısına zarar vermeden dehidrasyonu sağlayan br kurutma tekniğidir. Liyofilizasyon işlemi, Liyofilizatör / Freeze Dryer adı verilen cihazlarda gerçekleştirilir. Değerli ve termal hassasiyeti yüksek ürünlerde tercih edilen bir yöntemdir.

Kurutulan ürünün şekli, rengi ve aromatik yapısının korunur.
Termal olarak hassas ürünlere zarar vermeden kurutma sağlar.
Farklı ürün tipleri ve miktarları için, çok sayıda alternatif ön hazırlık ve kurutma olanağı sunar.
Ürünün, son ürün kabı içerisinde kurutma olanağı sunar.
Steril kurutma olanağı vardır.
Hızlı dehidrasyon olanağı sunar.

Püskürtmeli Kurutma /
Spray Dryer
Püskürtmeli kurutma ile sıvı formda bulunan maddeler toz forma dönüştürülmektedir. Besleme sıcak kurutucu haznesine püskürtülerek (atomize edilerek) nemin uzaklaştırılması sağlanır. Püskürtmeli kurutma ile küre şeklinde, homojen partikül boyutu dağılımına sahip toz ürün elde edilir. Diğer kurutma yöntemlerine göre kurutma süresi kısadır ve bu durum, sıcaklığa karşı hassas olan ürünlerin kurutulmasında avantaj sağlamaktadır. Püskürtmeli kurutma, gıda sanayisinde yaygın kullanılmaktadır. Bunun nedeni, gıdaların ısıya duyarlı olmaları ve tüketicilerin toz ürünlere olan ilgisidir.

Püskürtmeli Kurutmanın Genel Avantajları

Kısa sürede kuruma sağlar.
Kısa sürede işlem yapılması sıcaklığa hassas ürünlerin kurutulmasında önemlidir.
Yüksek kapasitelerde çalışılabilir.
Düşük maliyetlidir. Sürekli sistemli olarak çalışılabilir.
Santrifüj
Temel olarak, bir ayırma yöntemidir. Dönme hareketinden elde edilen merkezkaç kuvveti kullanılarak, örnek içindeki parçacıklar şekil, büyüklük ve yoğunluklarına göre ayrılır. Merkezkaç kuvveti kullanılarak, iki veya daha çok fazda farklı yoğunluklar içeren süspansiyonların separasyonu için kullanılır, yani sıvı-sıvı separasyonu, sıvı-sıvı-katı separasyonu veya sıvı-katı separasyonu için kullanılabilir.
Süperkritik (CO₂) Ekstraksiyon
Süperkritik akışkan ekstraksiyonu, herhangi bir karışımdan istenilen maddenin uygun bir çözücü yardımıyla çekilerek ayrılması işlemine denir. Süperkritik akışkanların fiziko-kimyasal özellikleri sıvılarla gazların özellikleri arasındadır. Bu özellik, süperkritik akışkanların daha etkin bir çözücü olmasını sağlamaktadır.

Karbondioksit (CO₂), kritik sıcaklık ve basıncının düşük olması, yanıcı veya toksin olmaması, diğer organik çözücülere kıyasla çevreye zarar vermemesi gibi özelliklerinden dolayı sıklıkla tercih edilen akışkan/çözücüdür. Süperkritik akışkanlar ile ekstraksiyon işlemi sona erdiğinde, basıncın düşürülmesi ile akışkan, çözünen maddeden kolaylıkla ayrılabilmektedir.
Numune İstek Formu
Merhaba,
Greenext laboratuvarlarından bitki ekstraktı numunesi talep etmek için formu doldurun. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.